INICI
 · EMPRESA
 · OBRA SOCIAL
 · INSTAL·LACIONS
 · ALTA
   SUBMINISTRAMENT
 · COMERCIALITZACIÓ
   D'ENERGIA
 · CENTENARI
 · NOTÍCIES
 · ENLLAÇOS D'INTERES
 · CONTACTE
 · SEU ELECTRÒNICA

ACORD DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA D'ELÈCTRICA DE VINALESA COOP. V.


Donant compliment a l'establit en el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l'acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 22 de juny de 2018, es publica en aquesta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa www.coop-vinalesa.com durant un període continuat no inferior a un mes.

 

ELÈCTRICA DE VINALESA- Cooperativa Valenciana - Doctor Mollà, nº 3 · 46114 Vinalesa (Valencia) - 96 149 14 00 e-mail: administracion@coop-vinalesa.com

Avís legal / Política de privacitat / Política de cookies