INICI > DOCUMENTS > Alta submnistrament
 · EMPRESA
 · OBRA SOCIAL
 · INSTAL·LACIONS
 · ALTA
   SUBMINISTRAMENT
 · COMERCIALITZACIÓ
   D'ENERGIA
 · CENTENARI
 · NOTÍCIES
 · ENLLAÇOS D'INTERES
 · CONTACTE
 · SEU ELECTRÒNICA


ALTA SUBMINISTRAMENT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A CADA CAS:

Persona física:

 · NIF del titular

 · Certificat Instal·lació Elèctrica

 · Cópia de llicència de 1ª o 2ª ocupació

 · Dades domiciliació bancària

 · Referència cadastral

 · Kw de potència a contractar

 · Pagament drets d'escomesa
   (segons tarifes vigents)

 

Persona Jurídica:

 · Còpia CIF del titular

 · Còpia del N.I.F. del representant legal

 · Copia de l'escriptura de poders del
   representant legal

 · Certificat Instal·lació Elèctrica

 · Còpia llicència d'activitat

 · Dades domiciliació bancària

 · Kw de potència a contractar

 · Pagament drets d'escomesa
   (segons tarifes vigents)

 

Auxiliar d'obres:

 · Còpia NIF/CIF del titular

 · Còpia llicència obres

 · Pla de situació d'obra/projecte

 · Dades domiciliació bancària

 · Certificat Instal·lació Elèctria

 · Kw de potència a contractar

 · Pagament drets d'escomesa
   (segons tarifes vigents)

Modificació de contracte (potència, canvi de titular):

 · Sol·licitud

 · Pagament de la factura de drets de verificació.

 · Si l'habitatge té mes de 20 anys, aportar butlletí d'instal·lació elèctrica.

 
ELÈCTRICA DE VINALESA- Cooperativa Valenciana - Doctor Mollà, nº 3 · 46114 Vinalesa (Valencia) - 96 149 14 00 e-mail: administracion@coop-vinalesa.com

Avís legal / Política de privacitat / Política de cookies