entrar >>


         

 

 

 


ACORD DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA D'ELÈCTRICA DE VINALESA COOP. V.
Donant compliment a l'establit en el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l'acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 22 de juny de 2018, es publica en aquesta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa
www.coop-vinalesa.com durant un
període continuat no inferior a un mes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energia renovable
EN EL 2017,
EL 89,6% DE L'ENERGIA
QUE ES CONSUMEIX
A VINALESA ÉS ENERGIA
RENOVABLE

C/ Doctor Mollà, nº 3 · 46114 Vinalesa (Valencia) Tel. 96 149 14 00 e-mail: administracion@coop-vinalesa.com

ELÈCTRICA DE VINALESA. COOPERATIVA VALENCIANA · Comercialització d'energia, Instal·lacions elèctriques, Climatització d'ambients.